Göz Ağrıları Nelerdir?

goz.agrilari.1 Göz Ağrıları Nelerdir?

Göz Ağrıları Nelerdir?

Anatomofizyoloji

– Gözün ve göz çevresi dokuların sensoriyel innervasyonu nervus rekürrent dallar ile crista galli, intrakranyal dura, venöz si­nüsler ve majör serebral arterlere sensoriyal duyuları sağlar. Bu nedenle gözden kaynaklanmayan baş ağrıları, göz ve orbitaya yansıyabildiği gibi primer göz ağ­rıları da baş ve yüzün diğer kısımlarına yayılabilir.

– Konjonktiva, kornea ve iris ağrıya çok duyarlıdır.Komea epiteli, organizmada en yoğun innervasyona sahip doku birimi­dir. Korneadaki bu yoğun innervasyonun amacı basit bir algı arttırma olmayıp gö­zün bütünlüğünü korumaya yöneliktir. Afferenti trigeminal sinir olan bir çok ref­leks kornea kaynaklıdır: temel kırpma ref­leksi; refleks kırpma refleksi; lakrimal sekresyon refleksi gibi.

– Kornea ve iris innervasyonu, nazosilier sinirin dallan olan ve suprakoroidal aralıktan limbusa doğru gelen 2 veya 3 adet uzun silier sinir aracılığı ile gerçekleşir.

– Korneada arka stroma ve endotel innerve değildir. Uzun silier sinirlerden çı­kan 12-16 sinir ucu limbustan stromaya girer. Bu sinirler periferik sinirlere ben­zerler. Limbustan korneaya girdikten 2-3 mm sonra miyelinlerini tamamen kaybe­derler; horizontal ve vertikal kollateral uzantılar ile subepitelyal sinir pleksusunu oluştururlar. Bu sensitif sinirlerin içinde sempatik innervasyonu sağlayan bir bö­lüm de vardır. Bu sempatik lifler epitel için nörotrofik bir etkiye de sahiptir.

goz.agrilari.2 Göz Ağrıları Nelerdir?

 

– Sklera; uvea ve optik sinir kılıfı da ağ­rıya duyarlı göz yapılarıdır. Bu dokular, göz ağrılarının önemli nedenlerinden so­rumlu patolojilere sahiptirler; halbuki lenste sensoriyal reseptörler yoktur. Sade­ce çok kısıtlı bir dokunma hissi alınabilir. Bunun sebebi de corpus ciliareye zonüllerin gerilmeyi iletmesidir.

– Retina innerve değildir. Fakat uvea komşuluğu sayesinde, retina patolojileri ağrıya neden olabilirler. Optik sinir pato­lojileri de sinir kılıfı yolu ile ağrı nedeni olabilirler.

Kategori: Göz Ağrıları

Konuyu Ekleyen: Admin
Eklenme Tarihi: 2 Mayıs 2013

Düşüncelerinizi Bizlerle Paylaşın

İsminiz(gerekli)

Email Adresiniz(gerekli)

Kişisel Blogunuz

Yorumlar

Önceki ve Sonraki Yazılar